Lettergrootte: a a a

Wat is een casemanager dementie?

De casemanager is uw persoonlijke begeleider wanneer er bij u dementie is vastgesteld of als er een vermoeden is van dementie. Zij luistert vooral goed naar u en uw omgeving: wat gaat er goed en welke vragen heeft u? De casemanager zoekt samen met u naar praktische oplossingen. Zij weet goed de weg naar mogelijkheden voor ondersteuning en initiatieven die er zijn voor mensen met dementie en hun omgeving, juist in uw eigen woonplaats. De casemanagers van de ketenzorg dementie Gelderse Vallei werken in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Ook in andere gemeenten in de Gelderse Vallei zijn casemanagers actief.

Voor u

De casemanagers dementie zijn professionals, die jarenlange ervaring hebben in de zorg. Zij zijn bijvoorbeeld verpleegkundige of maatschappelijk werker en bieden daarnaast als casemanager ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving.
In goed overleg met u kijkt de casemanager wat er nodig is in uw situatie. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd en uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. Met uw toestemming overlegt de casemanager waar nodig met andere zorgprofessionals, die bij u betrokken zijn, zoals uw huisarts. Het doel is dat u (zo lang mogelijk) zelfstandig kunt blijven wonen en dat u uw leven kunt voortzetten op de manier die u prettig vindt.

Geen kosten

Voor u als klant zijn er geen kosten verbonden aan de inzet van de casemanager. In de Gelderse Vallei is een groot aantal samenwerkingspartners betrokken bij de inzet van casemanagers voor mensen met dementie en hun omgeving.

Een casemanager inschakelen

Denkt u dat de casemanager iets voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op. De casemanager maakt vervolgens een afspraak met u en uw directe omgeving voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u onder andere het vervolg van de inzet van de casemanager: heeft u bijvoorbeeld direct behoefte aan regelmatige ondersteuning van de casemanager of is het voldoende als u de casemanager bij vragen kunt bereiken.

Bel 088 60 50 500