Lettergrootte: a a a

Uitnodiging scholing 'onbegrepen gedrag bij ouderen'

Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei organiseert een scholing voor verzorgenden/verpleegkundigen/spw/sph zowel intra- als extramuraal. 

Data
Donderdag 28 september
Donderdag 19 oktober
Donderdag 9 november 
Donderdag 7 december 

Tijd
9:30 - 11:30 uur

Locatie
Pro Persona De Riethorst Ede 

Omgaan met cliënten met moeilijk gedrag vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Pro Persona heeft een viertal modules opgezet waarin verschillende facetten van moeilijk gedrag aan de orde komen. Modules 1 t/m 4 sluiten in theorie op elkaar aan echter er kan ook een keuze worden gemaakt voor het volgen van afzonderlijke modules.

Module 1 Dementie, geronto-psychiatrie en persoonlijkheid
Opfrissen van kennis t.a.v. ziektebeelden waaruit moeilijk gedrag kan ontstaan. Multidisciplinair werken, abc-methodiek en tools voor screening komen aan de orde.

Module 2 Onbegrepen gedrag
Hoe ga je om met onbegrepen gedrag? Welke interventies kun je toepassen? Familie/sociaal netwerk betrekken, bewustzijn eigen houding en attitude, intervisie en feedback komen aan de orde.

Module 3 Groepsdynamica
Binnen een (kleinschalige) afdeling waar cliënten verblijven met verschillende achtergronden kan dit leiden tot conflicten en onveilige situaties. Kennis ophalen t.a.v. groepsdynamica en interventies toepassen op groepsniveaus worden besproken.

Module 4 Casuïstiek bespreking
In deze module wordt theoretische kennis uit vorige modules gekoppeld aan de praktijk. Er is ruimte om een casus in te brengen waar we plenair naar kijken. Deze module kan naar behoefte worden herhaald.

Praktische informatie en aanmelden

  • Elke module bestaat uit 1 uur voorbereiding (reader met opdracht) en 2 uur scholing
  • Accreditatiepunten worden toegekend (3 per module)
  • Toegang is gratis
  • Aanmelden kan via: a.vandenacker@thuiszorggrootgelre.nl  

Bel 088 60 50 500