Lettergrootte: a a a

Onderzoek onder mantelzorgers

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg?
2015 is een bewogen jaar in de zorg. Alzheimer Nederland houdt goed in de gaten wat er verandert in de dementiezorg en wat dit betekent voor de mensen met dementie en hun naasten.

Dit doen we onder meer door mantelzorgers elk kwartaal een online vragenlijst voor te leggen. Zo bekijken we welke zorg ze ontvangen, wat hierin is veranderd en wat het effect hiervan is. In maart is de eerste peiling afgerond (klik hier voor de resultaten, link naar document). Dit onderzoek onder 896 mantelzorgers maakte duidelijk dat er begin 2015 nog veel bij het oude is gebleven wat betreft de zorg voor mensen met dementie. Echter, als er iets veranderd is, is dit in de meeste gevallen in negatieve zin. De professionele hulp wordt minder en duurder. Dit doet zich vooral voor bij huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Het risico is natuurlijk dat de mantelzorgers (nog meer) belast raken en thuis wonen steeds meer in het gedrang komt. Tevens toont dit eerste onderzoek dat de gemeente lang nog niet alle betrokkenen heeft geïnformeerd en 71% nog geen keukentafelgesprek heeft gehad.

Vandaag start de 2e peiling. Bent u mantelzorger?

Vul de vragenlijst in en deel uw ervaringen

Het Alzheimerpanel

Omdat de hervormingen in de zorg zich vooral op regionaal en zelfs lokaal niveau afspelen, is het natuurlijk interessant om de ervaringen van mantelzorgers per regio te weten. Dat is mogelijk bij voldoende deelnemers per regio in het Alzheimerpanel. Het Alzheimerpanel is een panel met mantelzorgers die wij regelmatig bevragen over van alles wat met dementie te maken heeft; dit jaar dus vooral over de veranderingen in de zorg. Het panel bestaat nu uit al meer dan 1300 mantelzorgers verspreid door het land. Dat is een mooi aantal, maar we hebben er nog heel wat nodig voor regionale resultaten. Wilt u in het Alzheimerpanel, kijk voor meer informatie op www.alzheimerpanel.nl.

Bel 088 60 50 500