Lettergrootte: a a a

De Kopgroep

De kopgroep is een gespreksgroep voor mensen met dementie. Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei organiseert in Ede deze gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie.

Mensen met beginnende dementie hebben een goed besef van wat er aan de hand is, van wat er met hun hoofd en lichaam gebeurt. In de eerste fase van dementie kunnen mensen zich ook nog aanpassen. In ‘De Kopgroep’, de gespreksgroep voor mensen met dementie, leren deelnemers hoe zij zich kunnen aanpassen aan de veranderde situatie, hoe zij kunnen omgaan met de gevolgen van dementie voor het dagelijks leven. Deelnemers delen hun ervaringen en vinden herkenning bij elkaar.

Voor wie?

De Kopgroep is voor mensen die nog midden in de maatschappij staan, maar veranderingen bemerken waardoor dagelijkse zaken moeilijker worden. Deze veranderingen liggen onder andere op het gebied van het onthouden, het denken, het vinden van de goede woorden, de communicatie met naasten en de invulling van de dag.

Wat kan men verwachten?

Samen kijken en ontdekken van de mogelijkheden ondanks de ‘kop’problemen.
• Informatie over hersenaandoeningen en veranderend gedrag.
• Begeleiding/behandeling door deskundigen.
• Tips en ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Waar en wanneer?

De groep komt wekelijks bij elkaar samen met twee deskundige begeleiders. Het is een doorlopende groep, men kan op elk moment starten of ophouden. Locatie: Walraven, Bennekom. Tijdstip: maandagochtend 09.45 -12.00 uur.

Kosten

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Meer informatie en/of aanmelden

Online aanmelden
Telefoon: (088) 60 50 500
Lees de folder over de Kopgroep 

Bel 088 60 50 500