Lettergrootte: a a a

Gelders mantelzorgmodel

Op vrijdag 15 november 2013 is tijdens de Valleiconferentie van het Netwerk Geriatrie door zorgorganisaties, overheidsinstellingen en mantelzorgers uit de Gelderse Vallei gesproken over de toekomst van de mantelzorg. Tijdens deze conferentie zijn de eerste contouren opgetekend van een Gelderse Vallei mantelzorgmodel.

Het doel van de bijeenkomst was om op zoek te gaan naar een vruchtbare samenwerking tussen professionele zorg, gemeentes en mantelzorg. Dit is van belang gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg. Diverse betrokken partijen kwamen aan het woord om het onderwerp van verschillende kanten te belichten. Sprekers waren onder andere hoogleraar Anne-Margriet Pot, Elly van Kooten van het VWS, zorgorganisaties Vilente en Norschoten, mantelzorger Cora Posthuma en wethouder Rita Weeda namens de gemeente Renkum.

Afsluitend volgde een debat met de sprekers die niet alleen als professional reageerden op de stellingen, maar ook in hun rol van mantelzorger. Dit leidde tot een interessante discussie over de verwachtingen van de mantelzorger ten aanzien van de ondersteuning door professionele organisaties.

Gezamenlijke conclusie van de conferentie is dat er in de regio Gelderse Vallei al veel initiatieven zijn rondom mantelzorg, maar dat deze beter verbonden en versterkt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de casemanager dementie. Door deze functie breder in te zetten kunnen de mantelzorgers in de Gelderse Vallei beter worden ondersteund.

Het Netwerk Geriatrie zal de resultaten van de bijeenkomst bundelen en onderzoeken wat er nodig is om tot een Gelderse Vallei Mantelzorgmodel te komen.

De Valleiconferentie wordt jaarlijks georganiseerd door het Netwerk Geriatrie, een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders in de Gelderse regio om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. De Valleiconferentie van het Netwerk Geriatrie richt zich op kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten uit de regio. Het is een ontmoetingsplek voor medewerkers en bestuurders. Tijdens de valleiconferentie agenderen we actuele onderwerpen die bij meerdere organisaties in de regio spelen.

Bel 088 60 50 500