Lettergrootte: a a a

Ontmoetingscentrum Dementie Veenendaal

Recent opende het Ontmoetingscentrum Dementie Veenendaal haar deuren. Dit initiatief van ketenzorg dementie in Veenendaal richt zich op mensen met beginnende tot matige dementie én hun naasten. Zij kunnen hier terecht voor begeleiding, adviezen en een activerend dagprogramma. Door een compleet programma worden zowel patiënt als mantelzorger geholpen om op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen.

Het Ontmoetingscentrum Dementie biedt een totaalpakket van zorg, om de deelnemers langer thuis te kunnen laten wonen. De mantelzorger speelt hierin een belangrijke rol.

Mensen met beginnende en matige dementie kunnen meerdere dagen per week bij ons terecht voor een dagprogramma met activiteiten. De partner mag hierbij aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. Er worden verschillende activiteiten gedaan, zoals beweging en sport, schilderen, tekenen en andere creatieve bezigheden. Maar ook boodschappen doen, koken, muziek luisteren of een wandeling maken. Het programma wordt nadrukkelijk afgestemd met de deelnemers. Daarnaast vormt een vast onderdeel de psychomotorische groepstherapie, waarbij onder andere de vaardigheden die deelnemers nog hebben, gestimuleerd worden. Voor de deelnemers is dit een plezierige therapie, waarbij ze zich vaak ook emotioneel vaak goed kunnen uiten.

Zo nodig kunnen wij ook een beroep doen op behandelaren als ergotherapie, geriatrische fysiotherapie en psycholoog, beeldentherapeuten en muziektherapeuten.

Ook voor de mantelzorger!

Het is belangrijk dat de mantelzorger niet overbelast raakt en zo de zorg thuis langer kan volhouden.
Het Ontmoetingscentrum Dementie ondersteunt hen daarom met de volgende activiteiten:
1. Sociale activiteiten en uitstapjes
2. Praten met lotgenoten
In de gespreksgroep ontmoet men lotgenoten, zij wisselen ervaringen uit en bieden elkaar emotionele steun.
3. Spreekuur op dinsdag en donderdag ochtend 10.30- 12.00 uur
Er is ruimte voor persoonlijk gesprek. Wij kunnen informeren over dementie en de omgang met de partner/vader/moeder met dementie. Hiervoor kan men terecht op dit spreekuur van de coördinator. Maar voor de mantelzorgers maken we indien gewenst ook graag op andere momenten tijd. Op het spreekuur kunnen ook verwijzers en belangstellenden terecht, om een eventuele casus te bespreken en samen te zoeken naar de beste oplossing.
4. Informatie
Ook beschikt het ontmoetingscentrum over een infotheek , met de nieuwste informatie over de ontwikkelingen in de zorg voor dementie, onderzoeken en boeken.
Verder organiseren we samen met de ketenpartners (o.a. Balie m/v) informatieve bijeenkomsten.
We werken hierin samen met de plaatselijke Alzheimer Nederland vereniging en het Alzheimer café.
De informatieve bijeenkomsten zullen straks ook toegankelijk zijn voor andere belangstellenden. Ook willen we regelmatig sociale activiteiten organiseren waarbij buurtbewoners van harte welkom zijn, op deze manier blijven de deelnemers en hun verzorgers betrokken bij hun omgeving.

Deelname

Voor deelname aan het Ontmoetingscentrum is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. De kosten worden vergoed door de AWBZ, er wordt wel een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd door de overheid via het CAK.

Bij het aanvragen van de juiste indicatie kunnen wij ook zo nodig ondersteuning bieden, belangrijk criterium hierbij is dat er een diagnose dementie moet zijn.

Na aanvraag van de indicatie kan men gelijk starten, tot de indicatie binnen is betaalt men uitsluitend een bijdrage voor de lunch en koffie en thee etc. ( 7,50 pp voor een periode van max 6 weken).
Voor meer informatie kunt u bellen naar de coördinator Jannie Vos, 0631-795422. U vindt ons in activiteitencentrum de Eglantier, voorlopig alleen op dinsdag en donderdag, maar we hopen snel door te groeien naar meer dagdelen.

Bel 088 60 50 500