Lettergrootte: a a a

Publieksvragen voorlichtingsavond dementie

Onder leiding van de voorzitter Christina van Uffelen, casemanager dementie beantwoordden Jos Looijschelder, Martin van Brakel, Evelien van Roekel en Corrie Seldenrijk, de vragen uit het publiek. Onderstaande vragen kwamen aan de orde:

Structuur is belangrijk bij mensen met dementie, hoe kan je hier voor zorgen als je op vakantie bent?

Vakantie kan inderdaad moeilijk zijn omdat je in een vreemde omgeving bent zonder bekende structuur. Neem de ander –letterlijk- bij de hand, biedt veiligheid. Tips: doe een briefje in de zak met het adres en het telefoonnummer, doe veel samen, plak briefjes op de deuren (toilet, buitendeur, etc), laat ‘nachts een lampje aan. Zorg voor ritme en rustmomenten, boots de thuissituatie na. Vraag eventueel vrienden of kinderen mee, zodat je de zorg kunt afwisselen.

Mijn schoonmoeder dwaalt rond maar wil geen hulp, waar kan ik terecht?

Stel de buurt op hoogte van wat er speelt, probeer hulp uit de buurt te krijgen, stop een briefje met naam, adres en telefoonnummer in haar zak. Schakel een casemanager dementie in, deze kijkt met je mee en geeft begeleiding.

Is er een taboe op dementie?

Evelien: ‘Nee, als jij open bent over wat er aan de hand is, proberen anderen je te helpen.’
Martin van Brakel komt het taboe wel tegen, vooral in de beginsituatie als de diagnose nog niet gesteld is. Dan ontkennen de mensen het vaak zelf of willen zij het niet zien.

Mijn partner is geplaatst in een kleinschalige woonvorm bij anderen met veel verder gevorderde dementie. Is differentiatie mogelijk?

Zeker wordt bij plaatsing gekeken naar de ernst van de dementie. Maar niet altijd is er overal plek en wellicht schat de naaste omgeving de ernst anders in dan de professional. Er wordt niet alleen naar de ernst van de dementie gekeken maar ook naar andere zaken, bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Hoort hallucineren bij dementie en moet je hierin meegaan?

Hallucineren komt vaak voor bij dementie, bijvoorbeeld door bepaalde medicijnen of bij bepaalde typen dementie.
Hallucineren is een waarnemingstoornis, mensen horen, zien, voelen of ruiken zaken die er niet zijn. Dit ontkennen heeft geen enkele zin, daar komen alleen conflicten van. Dus ga er in mee maar probeer de angst te verminderen: ‘Ik zal kijken wat ik er aan kan doen’.

Hoe komt het dat ouderen gaan dementeren?

De zenuwcellen gaan kapot, de hersenmassa slinkt. Goede voeding, gezond leven en bewegen is belangrijk. Wat slecht is voor hart- en bloedvaten is ook slecht voor je brein. Door actief te blijven, ook cognitief, vertraag je het proces.

Welke rol speelt de huisarts?

De huisarts heeft een signaalfunctie, stelt eventueel de diagnose of verwijst naar de geheugenpolikliniek. Hij komt langs voor andere aandoeningen en kan de vinger aan de pols houden en vragen van de mantelzorger beantwoorden.

Waar kan ik hulp krijgen voor mijn vader?

Bij een vermoeden van dementie is het goed om de huisarts op de hoogte te stellen. Je kunt ook een casemanager mee laten kijken, ondersteuning laten geven. Hiervoor is geen verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Waarom wordt de moedertaal onthouden en een later aangeleerde taal vergeten?

Het korte termijn en middellange termijn geheugen worden het eerst aangetast. Het lange termijn geheugen blijft het langst in stand.

In hoeverre zijn huisartsen bekend met de verschillende vormen van dementie?

De huisarts kent de soorten en het proces. Maatschappelijk gezien is de diagnostiek in het ziekenhuis belegd dus huisartsen hebben relatief weinig ervaring in het stellen van de diagnose.

Terug naar 'Voorlichtingsavond Dementie succes'.

Bel 088 60 50 500