Lettergrootte: a a a

Ervaringen met bijzonder gedrag

Martin van Brakel vertelt: ‘Mensen komen bijvoorbeeld met klachten over geluidsoverlast, je stuurt er een monteur op af. Die kan niets vinden maar even later krijg je weer dezelfde klacht. Dan ga ik er zelf op af en als ik denk dat er meer aan de hand is, schakel ik de wijkzorg of ouderenwerker in. Ook komt het wel voor dat mensen zichzelf regelmatig buiten sluiten. Dan zorg ik dat ook de buren een sleutel krijgen.

Recent kregen alle bewoners nieuwe keukens, dan zie je dat voor mensen met dementie dit moeilijk is, ze moeten teveel beslissingen nemen. Zij hebben een strakke structuur nodig, bij zoiets als een verbouwing merk je dat er wat aan de hand is.

Ik krijg ook eerder signalen door van de buren dan van de naaste familie. Of via de politie als mensen in de buurt zijn gaan dwalen. Maar mensen weten het goed te camoufleren, bij onverwachte situaties wordt dat moeilijk.

Bij dementie is een goed sociaal netwerk belangrijk. Buren en bijvoorbeeld de huismeester hebben een signalerende functie. Als ik denk dat er wat mis is, speel ik dat door naar de betreffende instanties.‘

Terug naar 'Voorlichtingsavond Dementie succes'.

Bel 088 60 50 500