Lettergrootte: a a a

Begeleiding door een casemanager

Een goed opgeleide hulpverlener (casemanager) is uw persoonlijke begeleider als u dementie heeft of als er een vermoeden is van dementie. De casemanager dementie luistert aandachtig naar u en uw omgeving: wat gaat er goed en welke vragen heeft u?

Het doel is dat u (zo lang mogelijk) uw zelfstandigheid kunt behouden, passende zorg krijgt en dat u kunt leven op een voor u prettige manier.

In de video Dementie Gelderse Vallei vertellen meneer en mevrouw Huisman hoe zij de hulp van de casemanager Christina van Uffelen  ervaren.

Rust in een verwarrende tijd

Samen met u en uw naaste zoekt de casemanager naar praktische oplossingen. Zij weet goed de weg naar mogelijkheden voor ondersteuning en initiatieven die er zijn voor mensen met dementie en hun omgeving, juist in uw eigen woonplaats.

Uw situatie

In goed overleg met u kijkt de casemanager wat er nodig is in uw situatie. Uw wensen, achtergrond en belevingswereld staan centraal.

Met uw toestemming overlegt de casemanager waar nodig met andere zorgprofessionals, die bij u betrokken zijn, zoals uw huisarts. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd en uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

De hulp van een casemanager is gratis. Vraag uw huisarts er gerust om of neem zelf contact met ons op.

Informatiekoffer

Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei heeft een informatiekoffer te leen met folders en boeken en dvd’s over de gevolgen van dementie, praktische hulpmiddelen, bezigheden, enz. Voor meer
informatie: telefoon (088) 605 05 00 of info@dementiegeldersevallei.nl.

Agenda

Er zijn geen evenementen gevonden in de komende periode.

Bel 088 60 50 500